KekikTaban

Repo Boyutu Views Gitpod ready-to-code

PyPI - Python Version PyPI - Status PyPI PyPI - Downloads PyPI - Wheel PyPI - License

@KekikAkademi adına yazılmış Projelerin Terminal Tabanı ve Biraz Dahası

forthebadge made-with-python ForTheBadge built-with-love

🚀 Kurulum

# Yüklemek
pip install KekikTaban

# Güncellemek
pip install -U KekikTaban

Kullanım

from KekikTaban import KekikTaban

taban = KekikTaban(
  baslik  = "@KekikAkademi Userbot",
  aciklama = "kekikUserbot Başlatıldı..",
  banner  = "kekikUserbot",
  girinti = 1
)

taban.log_salla('a', 'b', 'c')
taban.log_salla('sol', 'orta', 'sag')
taban.log_salla('@keyiflerolsun', '.nekover py', 'Kekik | Kahve')


test = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

konsol = taban.konsol
konsol.print(f"{len(test)}", justify="center", style="blink bold red underline on white")

from rich.style import Style
tehlike = Style(color="red", blink=True, bold=True)
konsol.print(f"{len(test)}", justify="center", style=tehlike)

taban.log_salla(test, test, test)

try:
  bakalim()
except Exception as hata:
  taban.hata_salla(hata)

💸 Bağış Yap

☕️ Kahve Ismarla

🌐 Telif Hakkı ve Lisans

♻️ İletişim

Benimle iletişime geçmek isterseniz, Telegram‘dan mesaj göndermekten çekinmeyin; @keyiflerolsun

##

@KekikAkademi için yazılmıştır..